Privacyverklaring

Privacyverklaring

GewichtsConsulentAlmere is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens


Persoonsgegevens die wij verwerken

GewichtsConsulentAlmere verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

  • NAW-gegevens
  • Contactgegevens
  • Geboortedatum en plaats
  • Adresgegevens (voor facturen)
  • Gespreksverslagen
  • Inhoud van communicatie


Waarom wij persoonsgegevens verwerken

GewichtsConsulentAlmere verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

GewichtsConsulentAlmere bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

GewichtsConsulentAlmere verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Je kunt een verzoek hiervoor sturen naar info@gewichtsconsulentalmere.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

GewichtsConsulentAlmere neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@gewichtsconsulentalmere.nl

Cookies
Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren.
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Wij maken gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.